Futrole.online štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. Futrole.online se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja veb usluga, te da privatne podatke neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, bez prethodne konsultacije sa korisnikom. Svi zaposleni i poslovni partneri imaju obavezu držanja privatnih podataka korisnika u tajnosti.

Futrole.online se obavezuje da ce čuvati privatnost korisnika u najvećoj mogućoj tajnosti, osim u slucaju teškog kršenja pravila Futrole.online vebsajta ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Futrole.online zadržava puna pravo da bez prethodne najave povremeno promeni ili modifikuje pravila. O važnim promenama i dopunama Futrole.online može obavestiti sve korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na websajtu.